Oma past op

Waarom de informele opvang eventueel formeel maken?
Uw moeder of ander familielid past op met alle liefde die ze in zich heeft. Daar hoeven wij echt niets aan toe te voegen. Het kan echter financieel heel zinvol zijn om de informele opvang om te zetten in formele opvang. De kinderopvangtoeslag waar u dan wettelijk recht op heeft kan oplopen tot honderden euro’s per maand!;

Nadat we met u telefonisch of mail contact hebben gehad wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is samen met u als ouder en degene (oma/opa) die op uw kind past. Gezamenlijk bekijken we of het mogelijk is om de informele opvang om te zetten in een meer formeel karakter waarbij oma/opa zich als gastouder laat registreren.

Opleiding en procedure?
Wanneer oma nog niet de juiste opleiding heeft (richtingen o.a. verzorging of pedagogiek) ondersteunen wij haar bij het behalen van een diploma. De diplomaroute heeft een doorlooptijd van ongeveer 5 maanden waarbij een aantal opdrachten thuis gedaan kunnen worden en een eindtoets op een locatie moet worden afgelegd. De tijd die oma kwijt is aan het behalen (dus echt in uren) van het diploma is voor ieder individu verschillend. Grof hebben onze gastouders een 60 uur voor nodig om het diploma te behalen (doorlooptijd 5 maanden) . De opleidingskosten zijn aftrekbaar wanneer oma als gastouder gaat werken en zijn ongeveer €1400. Deze kosten nemen we mee in de berekening om te bepalen of het verstandig is de informele opvang om te zetten in formele opvang.
Laat dit laatste NIET op voorhand een reden zijn om geen kennismaking aan te gaan. Ook in onze regio zijn er oma’s die de opleiding succesvol hebben gehaald!

Geïnteresseerd, ook al zit u nog vol met vragen?

Neem de moeite om even contact met ons op te nemen !