Ik zoek opvang voor mijn kind

Hoe is de procedure ?


Aanmelding

Tijdens het eerste telefonisch contact bespreken we uw wensen ten aanzien van de gastouder en informeren wij naar de benodigde opvangdagen, opvangtijden en opvanglocatie. Met deze informatie gaan wij een gastouder zoeken die de opvang van uw kindje kan verzorgen.

Kennismaking met de gastouder
Gastouderbureau Waterland zoekt een gastouder die naar ons idee past bij u en uw kindje(s). We plannen een kennismakingsgesprek met u, de gastouder en wij als vertegenwoordiger van het gastouderbureau. Vaak is uw kindje hierbij al aanwezig maar dat is niet noodzakelijk (in overleg). Het belangrijkste doel van dit gesprek is u de mogelijkheid te geven om een goed gevoel bij de gastouder en haar woning (de opvanglocatie) te krijgen. Mogelijkerwijs klikte het niet zo goed als u en wij hadden gehoopt. In dat geval plannen we een tweede kennismaking met een andere gastouder.

Bij een geslaagde kennismaking stelt Gastouderbureau Waterland
de benodigde documenten samen en maakt een afspraak om de opvang formeel tot stand te brengen (hierbij wordt de overeenkomst getekend).

Ook informeren wij u over de gegevens die u nodig heeft voor de kinderopvangtoeslag en maken hierbij een uitgebreide berekening voor u waardoor alle kosten inzichtelijk zijn.

Tijdens de eerste weken van de gastouderopvang neemt Gastouderbureau Waterland een paar keer contact met u op. Samen wordt er besproken of u en uw kind tevreden zijn over de geboden opvang of dat er wellicht nog zaken zijn die met de gastouder besproken moeten worden. Uiteindelijk zullen wij er als Gastouderbureau alles aan doen om voor uw kind en voor u een fijne gastouder te vinden!

Geïnteresseerd, ook al zit u nog vol met vragen ?
Neem de moeite om even contact met ons op te nemen !